Zorgwoningen Zwanenburg

De opgave voor de zorghuisvesting aan de Van Hallstraat in Zwanenburg betreft 20 zorgwoningen met collectieve voorzieningen en buurtfuncties. De opzet, volgens de methode “Levensduurzaamheid” maakt het mogelijk dat een plattegrond eenvoudig aanpasbaar is aan een veranderend gebruik van de ruimte. Het ontwerp kan zodanig worden ingezet als generiek model dat in de toekomst op andere locaties, in een andere constellatie van kracht kan zijn, waardoor op de zorgvraag van de toekomst kan worden ingespeeld. Dit principe uit zich in de bouwsystematiek, waarin de afzonderlijke componenten worden ingezet om maximale adaptiviteit te waarborgen. Dit genereert een raamwerk waarbinnen een veelvoud aan indelingsmogelijkheden en diverse woonvormen kunnen worden gerealiseerd. Een vrijwel onderhoudsvrije groene metselwerk buitengevel met grote ramen en geanodiseerd aluminium kozijnen laten het gebouw zo min mogelijk detoneren met haar omgeving. Dit realiseert een alzijdige relatie met de groene context. De baksteen is gemêleerd, waardoor er sprake is van een natuurlijk patroon. De aanwezige bomen rondom het gebouw zorgen voor de gewenste schaduw in de zomer en laten de winterzon binnendringen tot in het interieur. Het dak kan ingezet worden als vijfde gevel in de vorm van een dakterras.
 locatie
Zwanenburg

opdrachtgever
Amstelring

doorlooptijd
januari 2014 - heden

omvang opdracht
structuurontwerp

omvang in mē bvo
2250m²

team
Piet Grouls, Klaas van der Molen, Wesley Leeman, Martijn van der Ban, Bertus van Woerdenaanmelden