zorgwoningen voor epilepsiepatienten SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) wilde haar bestaande huisvesting in het parkachtige landschap in Haarlem vervangen door passende nieuwbouw voor epileptische patiënten. SEIN maakt daarbij onderscheid in grofweg twee groepen: groepen die veel begeleiding nodig hebben en groepen die een zekere vrijheid hebben en op zichzelf wonen, in woongroepen of individueel. In de nieuwe opzet krijgt iedere groep een eigen gebouw. In het park is een verzameling losse alzijdige villa’s bedacht van twee á drie lagen hoog. Drie van de vier gevels van de villa’s bestaan uit een ruige baksteen, één gevel (de entree) bestaat uit hout. De villa’s hebben een centrale ruimte met zorgvoorzieningen, aan de gevel liggen de appartementen of de kamers van de bewoners. Alle woonunits en kamers zijn zo vormgegeven dat deze achteraf eenvoudig te veranderen zijn in appartementen of kamers. De meeste bewoners hebben een eigen buitenruimte, daarnaast is veel aandacht voor de gezamenlijke buitenruimte waaraan ook de entrees van de woongebouwen liggen.locatie
Spieringweg, Cruquius

opdrachtgever
SEIN

doorlooptijd
2008

omvang opdracht
voorlopig ontwerp

omvang in mē bvo
16000 m²

team
Piet Grouls, Klaas van der Molen, Arno de Vries, Paul van den Berg, Wesley Leeman, Martijn van den Banaanmelden