Wooncomplex Burano

De opgave omvat het ontwerp van verschillende typen appartementen met parkeervoorziening en een centrum voor zorgvoorzieningen, dat de hulpbehoevende mens en uitvoerende van zorgtaken op een inspirerende en uitnodigende wijze met elkaar verbindt. Het project Burano wordt gezien als een stedenbouwkundige voortzetting van het reeds gerealiseerde woningbouwplan Murano.

Het plan wordt gevormd door een doorlopende plint van één bouwlaag voorzien van losse stedenbouwkundige volumes. Deze volumes laten een gevarieerd beeld zien in hoogte en in positie ten opzichte van elkaar waardoor één doorlopende plastiek ontstaat. De volumes aan de oostzijde van de locatie vormen in samenhang een hoge wand, oplopend tot 13 verdiepingen. De volumes in het hart van de locatie, de basisblokken, beperken zich tot vijf á zes bouwlagen, de volumes aan de westzijde laten zes á zeven bouwlagen zien. Het plan onderscheidt zich door toevoeging van verhoogde terrassen tussen de appartementen op de eerste verdieping en het verhoogde hof. Deze zone verhoogt de kwaliteit van de publiek-collectieve binnentuin, en biedt tegelijkertijd privacy aan de bewoners.

De plasticiteit van de stedenbouwkundige volumes, Volgt inhoudelijk het programma van zorgwonen en is samengesteld uit verschillende herkenbare rechthoekige volumes. Hierdoor ontstaat een schaalgeleding die ook architectonisch aanleiding biedt tot differentiatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 locatie
Zaandam

opdrachtgever
Syntrus Achmea / Stebru Groep

doorlooptijd
2014 - heden

omvang opdracht
144 appartementen, 350 m2 zorgfaciliteiten

omvang in mē bvo
17000 m2

team
Piet Grouls, Sjoerd Dantuma, Klaas Herrema, Egbert van Weeren, Maarten van Capelleveen, Jochem Kok,  Jasper Spigt, Willem van der Burgh

adviseurs
Schouten Techniek, Bartels Ingenieurs, Nieman Raadgevende Ingenieurs

bouwbudget / bouwkosten
EUR 20.000.000aanmelden