woningen ketelmakerij

Vlissingen is doende met een rigoureuze transformatie van de voormalige Scheldewerf. Rondom de haven worden fabrieksgebouwen gesloopt en of herbestemd tot een nieuw programma. Onderdeel hiervan is de locatie van de voormalige Ketelmakerij. Het terrein ligt als sinds jaren leeg, voorzien van tijdelijk programma.
In opdracht van Volker Wessels Vastgoed is een plan ontwikkeld, gericht op de woningbouw. Het programma bestaat uit 61 grondgebonden woningen en 26 appartementen. In onderlinge samenhang omsluiten zij een hof waarbinnen ruimte voorzien is voor parkeren en spelen / ontmoeten.

Met het oog op de identiteit is gezocht naar een relatie tussen het karakter van eigentijds wonen, de Ketelmakerij en motieven vanuit een ver verleden. Dit laatste omdat de locatie eertijds tot de binnenstad van Vlissingen behoorde, hetgeen door de industriële ontwikkeling niet meer zichtbaar was. Dit motief is uitgewerkt in een metselwerk dat het noeste van de Ketelmakerij combineert met een gele steen die verwijst naar de historische woningbouw in Zeeland. Het machinetijdperk komt verder tot uiting in de stalen details in dakranden, poorten en hekken. Het ambacht is verwerkt in het geheel door op zoek te gaan naar oude ambachtelijke patronen. Deze hebben wij gevonden in de geschiedenis van Vlissingen en verwerkt als motief in betonelementen en de toegangshekken van het binnenterrein. Daarmee ontstaat een ontwikkeling, gericht op de toekomst, gefundeerd in het verleden.
De grondgebonden woningen zijn allen opgebouwd in drie lagen en voorzien van een eigen tuin en of dakterras. Door te spelen met de toepassing van de kleuren is ieder blok afzonderlijk herkenbaar maar vormt ook een ensemble met het geheel. Het appartementengebouw vormt het centrale blok van de ontwikkeling aan de haven. De overdadige transparantie van de gevel versterkt de relatie tussen de woning en het panorama over de haven.
De materialisatie is afgestemd op de omliggende stedelijke inrichting. Noeste materialen worden ook hier gecombineerd met verfijnde details. Aanvullend kent het binnenterrein vooral een groen karakter waarbij de bomen in het parkeerveld zorgdragen voor een groen schaduw-dak. De bijzondere (en grotere) bomen op het terrein markeren de bijzondere plekken, en geven een eigen karakter hieraan.locatie
vlissingen

opdrachtgever
Volker Wessels Vastgoed

doorlooptijd
2015-heden

omvang opdracht
volledig

team
Piet Grouls, Camilla Casiccia, Willem van der Burgh, Jochem Kok, Maarten van Cappelleveen, Ylja Kouwenhovenaanmelden