woning Liergouw

In het open veenweide landschap van het Waterland, ten noorden van Amsterdam, is naast een bestaand traditioneel woonhuis een nieuw woonhuis met twee wooneenheden gerealiseerd. De woning is opgevat als een archetypische schuur waarvan de nok in de lengterichting van het slagenlandschap ligt. Het gebouw bestaat uit een stalen skelet met houtskeletbouw vullingen. De kopgevels zijn transparant, de gevels in lengterichting zijn bekleed met zwarte latten, met deels vaste en deels te openen panelen. Aan zuidzijde genereren panelen met zonnecollectoren en pv cellen warmte en elektriciteit. In het hart van de woning is een betonnen kern met sanitair, bijkeuken, keuken en kasten en slaapruimten. Aan weerszijde van de kern zijn de woonruimten van beide wooneenheden, die door middel van schuifdeuren samen te voegen zijn tot één doorgaande ruimte rondom de kern. De water- en luchtkanalen voor de vloer- en plafondverwarming/-koeling en gebalanceerde ventilatie zijn ingestort in de betonconstructie van de kern en vloeren. Hierdoor wordt het accumulatievermogen optimaal gebruikt, dat zowel ’s winters als ’s zomers tot een comfortabel en stabiel binnenklimaat leidt.locatie
Amsterdam

opdrachtgever
familie Vermeulen

doorlooptijd
2007 - 2011

omvang opdracht
volledige opdracht

omvang in mē bvo
185 m²

team
Peter Vermeulen, Klaas Herrema, Rogier Krullaars, Martijn Baxmeier

adviseurs
Aronsohn raadgevende ingenieurs (constructie)
Halmos adviseurs (installatie)


bouwbudget / bouwkosten
€ 522.000aanmelden