Studentenhuisvesting Neherkade

Uitbreiding van opleidingen en internationalisering van het onderwijs in Den Haag heeft een significante uitbreiding van het aantal studenten tot gevolg. Dit vormt de aanleiding tot de  ontwikkeling van de studentenhuisvesting aan de Neherkade. De nabijheid van de Haagse Hogeschool, station Holland Spoor en het stadcentrum biedt de bewoners een hoogwaardig voorzieningenpakket in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid. Het plan volgt het bestemmingsplan en de daartoe behorende stedenbouwkundige kaders. De ligging aan het water als kopgebouw van een lange stedelijke wand aan de Neherkade maakt dat het complex prominent zichtbaar is vanuit de verre omtrek. Het programma voorziet in een en tweepersoons woonruimtes die conform het principe van “Levensduurzaamheid” aanpasbaar zijn in de tijd. De begane grond in hiermee in samenhang het maaiveld vormt de centrale ontmoetingsruimte voor het complex, waarbij een arcade het verbindend element vormt tussen de Neherkade en de Laakweg. Het gebouw is ontworpen als volledig geprefabriceerd bouwpakket. Dit zal de bouwtijd en de kwaliteit  ten goede komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 locatie
Den Haag

opdrachtgever
Idea compact

doorlooptijd
december 2013 - heden

omvang opdracht
21.000 m2

team
Klaas van der Molen, Martijn van den Ban, Piet Grouls, Joyce de Grauw, Jeroen Hogendijk, Wesley Leeman, Mick Leeden, Bertus van Woerdenaanmelden