Slotheerenbuurt fase-1

Het plan voor de Slotheerenbuurt fase I in Heemskerk is ontwikkeld als één samenhangend ontwerp, waarbij individualiteit en collectiviteit op een vanzelfsprekende wijze hand in hand gaan. Het plan omvat 39 rijwoningen en 22 appartementen. Door bewoners een nadrukkelijke stem te geven in de te maken keuzes op het gebied van gevelindeling, kleurstelling en opties, wordt de verbondenheid met de buurt en de eigen woning versterkt. De kracht van de vorm en de repetitie van het archetype huis maakt dat een veelheid aan keuzes mogelijk is, zonder dat architectonische cohesie verloren gaat; een buurt met eigenheid. De woontorens zijn flexibel indeelbaar: Er zijn dus meerdere indelingen op woning- en gebouwniveau mogelijk in de toekomst. De grote mate van flexibiliteit komt voort uit het bewuste gebruik van materiaal en bouwelementen die zijn afgestemd op de levensduur en gewenste mate van flexibiliteit. In de architectuur is de relatie tussen de woning en de omgeving gemaximaliseerd met toepassing van openslaande deuren en franse balkons. De gekleurde daken van de laagbouwwoningen vormen in dat opzicht een vijfde gevel in de architectuur. Bij de rijwoningen ligt deze relatie in het contact met de tuin en steigers aan de waterrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 locatie
Heemskerk

opdrachtgever
WOONopMAAT / P.Meijer BV

team
Piet Grouls, Martijn van den Ban, Klaas van der Molen, Romke de Haan, Wesley Leeman, Joyce de Grauw, Ayla Stomp, Bertus van Woerden, Sjoerd Dantuma, Klaas Herremaaanmelden