Tender Europees hoofdkantoor IOI

Veranderingen in de samenleving leiden tot steeds verschillende betekenissen van gebouwen. Hiermee rekening houdend moet een duurzaam gebouw aanpasbaar zijn zonder dat de basisuitgangspunten van het ontwerp aangetast worden. Dit idee bepaalt het ontwerp van het Europese hoofdkantoor voor IOI Loders Croklaan: Een aantrekkelijk, duurzaam en modulair opgebouwd gebouw dat door middel van een beperkt aantal strategisch interventies is voorzien van de individualiteit en het belang dat voortvloeit uit het en het karakter van IOI Loders Croklaan.
Maximaal gebruik van reeds bestaande bronnen met betrekking tot de warmte, koeling en airconditioning zorgen voor een aantrekkelijk klimaat, waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van milieubelastende energiebronnen.
Voor de eigenaar, betekent dit een duurzame en stabiele investering. Het bedrijf wordt herkend door een reeks speciale ruimten binnen het gebouw. De gebruikers krijgen een bijzondere werkomgeving die indien noodzakelijkaanpasbaar is. Bezoekers worden ontvangen in een open omgeving waarin IOI Loders Croklaan ondubbelzinnig herkenbaar is. De organisaties van de faciliteiten is logisch en praktisch,  en materiaal en detaillering zorgen voor een toegankelijk gebouw dat weinig onderhoud nodig heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 locatie
Wormerveer

opdrachtgever
IOI Loders Croklaan

omvang in mē bvo
5000 m2

team
Piet Grouls, Paul Schrijen, Maarten van Capelleveen, Bertus van Woerden, Joyce de Grauw, Klaas Herrema, Cees de Jong, Sjoerd Dantuma

adviseurs
Halmos, Arohnsohnaanmelden