Rijks Geologische Dienst

De Geologische dienst houdt zich bezig met het onderzoek en in kaart brengen van de ondiepe en de diepe ondergrond. Bij deze onderzoeken worden met name de exploraties van delfstoffen gecoördineerd, en verkregen grondmonsters onderzocht en geïnventariseerd.  Ten behoeve van deze activiteiten is een grote verscheidenheid aan ruimtetypen vereist: kantoren, laboratoria, computerruimten, werkplaatsen, grondmonsteropslagen, fotografieruimten, tekenkamers, bibliotheken, archieven en garages. Om deze, zoals gewenst, verspreid door het gebouw te huisvesten is een ruimtelijk concept van betonnen tafels van 13,20 bij 13,20 meter uitgewerkt. Uit deze constructieve bouwstenen is het gehele gebouw opgebouwd. De schakering van deze tafels beantwoord zowel aan een optimaal organisatiepatroon als de adequate inbedding van het gebouw in zijn directe context. De basiskwadranten zijn zowel te organiseren met een gangzone van 2,40 meter rondom, of middels een middengang van gelijke breedte, die de kwadranten opsplitst. De gevel bestaat uit twee lagen: een aluminium vliesgevel met panelen van cementplaatvezel, en te openen raamdelen met daarvoor geëmailleerde, geharde glasplaten. Deze gevel heeft een koelend effect, en geeft het gebouw zijn uitstraling, en reflecteert de context in het gebouwvolume.

Architectuur / BouwenBouwlocatie
Haarlem

opdrachtgever
Rijksgebouwdienst

doorlooptijd
1981 - 1990

omvang opdracht
volledige ontwerpopdracht

omvang in mē bvo
19.000 m², excl. parkeergarage

team
Peter Carstens, Jack Minnema, Jos Oomen, Rinus Roelofsen, Peter Vermeulen

adviseurs
Aronsohn Rotterdam (constructie) Halmos, Natglas Versteeg Den Haag (installaties)

bouwbudget / bouwkosten
€ 15.000.000aanmelden