GCC Emergency Management Centre Kuwait

In geval van nood kan verlies van seconden niet veroorloofd worden. Als elke seconde telt moeten communicatiesystemen en noodvoorzieningen goed uitgerust en betrouwbaar zijn.

Om alles onder controle te houden is optimale communicatie tussen de verschillende leden van het personeel en de emergency management teams essentieel. Daarom is een maximale transparantie in het interieur nagestreefd, waarbij een maximum overzicht gegarandeerd is. Indien nodig worden gedeelten van het interieur fysiek en visueel van elkaar gescheiden, waardoor afzonderlijke taken ongestoord kunnen worden uitgevoerd.
Het toegepaste materiaal past perfect bij het gebruik en het karakter van de ruimte en is zeer duurzaam. Om concentratie te verhogen, is de control room ontworpen met materialen die visuele impact te minimaliseren, maar het concept van controle benadrukken.

Het meubilair in de kamer is speciaal geproduceerd voor het GCC emergency management centre. De meldkamertafels voldoen aan de hoogste internationale normen. De materialen zijn duurzaam, en makkelijk te onderhouden.

Op technisch vlak wordt het concept van plug and play toegepast. Dat betekent dat alle onderdelen eenvoudig te vervangen zijn. Indien reparatie nodig is, kunnen onderdelen eenvoudig losgekoppeld en in een aparte ruimte worden gerepareerd zonder de controlekamer zelf te verstoren.

 

 

 

 

 

 

 

 locatie
Koeweit Stad, Koeweit

opdrachtgever
Gulf Cooperation Council

doorlooptijd
2016 - heden

omvang opdracht
vertrouwelijk

team
Piet Grouls, Maarten van Capelleveen, Jasper Spigt, Bertus van Woerden, Klaas Herrema, Cees de Jong

adviseurs
Zwijger Security

bouwbudget / bouwkosten
vertrouwelijkaanmelden