CWI

Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) ligt in het Science Park in Amsterdam. Het jaren 80 gebouw, waarin het CWI al lange tijd gehuisvest is, is verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw. Direct tegen het bestaande gebouw is een driehoekige nieuwbouw geplaatst met een driehoekige vide in het centrum. Een passage verbindt de vides in het bestaande en nieuwe bouwdeel. Langs de passage liggen de gemeenschappelijke functies, rond de vide in de nieuwbouw de werk- en overlegplekken. De kantoren liggen daarbij aan de twee gevelzijden en de collectieve functies (multifunctionele ruimten, service corners) direct aan de vide. In de buitengevel is de gebruiker ‘zichtbaar’ gemaakt: het metselwerk vormt een patroon van ‘enen en nullen’, analoog aan het binaire systeem in de informatica.locatie
Science Park, Amsterdam

opdrachtgever
CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica)

doorlooptijd
2006 - 2009

omvang opdracht
volledige ontwerpopdracht, incl. esthetische directievoering

omvang in mē bvo
aanpassing bestaande bouw: 2690 m²
uitbreiding: 4180 m²

team
Piet Grouls, Arno de Vries, Sjoerd Dantuma, Pascal Tettero, Rob Wilhelmy Damsté, Rogier Krullaars, Iefke Machielsen, Romke de Haan

adviseurs
Kraan Consulting, Rotterdam (bouwmanagement)
Pieters Bouwtechniek, Haarlem (constructies)
Temid-DHV, Den Haag/Zaandam (adviseur installaties)
Peutz, Zoetermeer (akoestiek)
EFPC, Bilthoven (second opinion brandpreventie)

bouwbudget / bouwkosten
€ 9.900.000aanmelden


gerelateerde projecten