Horstcomplex nieuwbouw

Het Horstcomplex op de campus van de Universiteit Twente is uitgebreid met nieuwbouw Meander. In het ontwerp zijn zoveel mogelijk monumentale eiken op het te bebouwen terrein behouden. De nieuwbouw heeft een kamvormige plattegrond en ‘slingert’ om de bestaande boomgroepen. Met de transparante en translucente gevelpanelen sluiten de gevels aan op de naastgelegen gerenoveerde proefhallen. De nissen hebben door de robuuste houten kozijnen een eigen identiteit passend bij de eiken waar de nis omheen gevouwen is. In het gebouw zijn langs de centrale ruggengraat laboratoria (biochemisch ML-I, optisch) en labgebonden kantoren gesitueerd, in de vleugels zijn de ‘kantoordomeinen’. De laboratoria zijn opgebouwd uit de door architecten van Mourik ontwikkelde laboratoriummodules. De module bestaat uit een basisstructuur met een aantal aansluitpunten op leidingen. Door de goede toegankelijkheid van de leidingen in de schachten, waarin vele gassen en vloeistoffen beschikbaar zijn, kan de labmodule eenvoudig afgestemd worden op iedere onderzoeksopstelling. De modules zijn inmiddels in meerdere projecten toegepast, zoals Shell Technology Centre, AIGHD, Am Hang en Watercampus.

Nominatie BNA Gebouw van het Jaar 2008locatie
campus Universiteit Twente

opdrachtgever
Universiteit Twente, (Vastgoed Groep Drienerlo)

doorlooptijd
2002 - 2010 (gefaseerd uitgevoerd)

omvang opdracht
volledige opdracht, incl. bouwbegeleiding

omvang in mē bvo
10.000 m2

team
Arno de Vries, Romke de Haan, Marc Mattheijer, Rogier Krullaars, Marco Allertz, Leo Klaassen, Peter Vermeulen

adviseurs
Aronsohn Rotterdam (constructies)
Wiecherink Enschede (installaties)
Deerns, Rijswijk (adviseur labinrichting)
Peutz, Zoetermeer (bouwfysica)
Rienks, Breda (ondersteuning bouwmanagement)


bouwbudget / bouwkosten
€ 17.265.000aanmelden