Dutch Valley

De druk op de agrarische productie stijgt exponentieel in China. Enerzijds is er een sterke aanwas van de stedelijke bevolking waardoor waardevolle landbouwgronden worden geoccupeerd, anderzijds staat de Chinese landbouw aan de vooravond van een intense modernisering en verduurzaming. Intensief en efficiënt ruimtegebruik is hierbij vanzelfsprekend. Dutch Valley, een plan voor de provincie Jing Hai ten zuidwesten van de havenstad Tianjin, geeft een antwoord op deze opgave. Het plan dirigeert de samenhang en samenwerking tussen het landbouw, glastuinbouw, natuur en toerisme op het gebied van programma, economie, energie en duurzaamheid tot een integrale gebiedsontwikkeling. Met watermanagement als structurerend middel, vormen buffers en meren het fysieke hart, waaraan diverse toeristische programmaonderdelen zijn gekoppeld, en van waaruit de uitgebalanceerde voeding voor een grootschalig archetypisch ‘Hollands’ productielandschap wordt gereguleerd. Hierbij worden neerslag, inlaat, zuivering en hergebruik van water afgestemd op de vraag, en gaan de programmaonderdelen verscheidene sociale, technische, economische en ecologische symbiotische relaties met elkaar aan.locatie
Jinghai, provincie Tianjin, China

opdrachtgever
NCU China

omvang opdracht
masterplan

team
Martijn van den Ban, Sjoerd Dantuma, Joyce de Grauw, Piet Grouls, Romke de Haan, Wesley Leeman, Klaas van der Molen, Bastiaan van der Sluis, Bertus van Woerden

samenwerkingsverband
Atelier Loos en van Vliet, Witteveen en Bosaanmelden