Woonzorgcentrum Westhovenplein

Verandering  in regelgeving leidt tot ingrijpende consequenties voor de woon-zorgomgeving in Nederland. Vroeger werd zorg verleend, tegenwoordig wordt zorg beschikbaar gesteld, waarbij de regie bij de zorgbehoevende zelf is komen te liggen. Architecten van Mourik heeft voor het Westhovenplein een gebouwencomplex ontworpen waarin de benodigde zorg zo veel mogelijk in een thuisomgeving kan worden verleend, en waarbij zorgbehoevenden in blijvend staat gesteld worden om anderen te ontmoeten, en daardoor deel uit te maken van een gemeenschap. 
Het ontwerp bestaat uit vijf gebouwen die informeel geplaatst zijn rondom een open gemeenschappelijke tuin die van de publieke ruimte is afgescheiden door verhoogde randen. Een collectieve tuinkamer per gebouw maakt ontmoeting mogelijk en versterkt de relatie met de tuin die voor alle bewoners toegankelijk is.  De balkons zijn zoveel mogelijk gesitueerd op de hoeken van de gebouwen, waardoor de bewoner optimaal kan genieten van een breed panorama en de zon. 
De gebouwen zijn ontworpen volgens het principe “levensduurzaamheid”, waardoor het mogelijk is om het project in de loop van de tijd te transformeren zodat steeds ander programma gehuisvest kan worden.  

 

architecture architectuur housing woningbouw zorg care living collective collectief private privaat private space ruimte brick baksteen identity identiteitlocatie
Den Haag

opdrachtgever
Syntrus Achmea / Stebru Groep

doorlooptijd
maart 2014 - heden

omvang opdracht
64 levensloopbestendige appartementen; 78 zorgappartementen; 1000 m2 zorgfaciliteiten

omvang in mē bvo
15000 m2

team
Piet Grouls, Bertus van Woerden, Sjoerd Dantuma, Klaas Herrema, Wesley Leeman, Maarten van Capelleveen, Bart Dessens, Jochem Kok, Gert Leltz, Abdullah Zurel

adviseurs
Spindler Installatietechniek, Bartels Ingenieurs, Nieman Raadgevende Ingenieurs

bouwbudget / bouwkosten
EUR 20.000.000aanmelden