Sluiscomplex Waaslandhaven

De Deurganckdoksluis verbindt de Schelde en de diverse Antwerpse dokken op de linker Schelde oever. Het wordt met een sluislengte van 500 meter de grootste sluis ter wereld. Alle activiteiten op het sluisplateau staan in dienst van de sluis. Sturing vanuit het nautisch commando, aandrijving van de sluisdeuren, opslag van reserveonderdelen en wachtruimtes voor sluispersoneel worden georganiseerd volgens functionele logica en in samenhang met het industriële landschap vormgegeven. Een monotoon raster van antraciet betonnen kozijnen verhult de diverse programmatische invullingen en maakt de in totaal elf sluisgebouwen tot een architectonische familie. Verdiept monochrome beton-, ventilatierooster- en glasinvullingen faciliteren het programma. Rationalistische eenvoud krijgt zijn verfijning met overwegend pragmatische articulaties van de rastergevel ter plekke van de belangrijke entrees en het nautisch commando. De antraciet kleur maakt dat de relatief nietige sluisgebouwen opgaan in het grootschalige landschap. De omvang van het sluisplateau wordt gemarkeerd door een grid van lichtmasten. Naast de functionele verlichting van het terrein is het lichtgrid uitgerust met signaalverlichting van verschillende niveaus, die de werking van de sluis en het veranderende waterpeil in het hele terrein vertalen. 

Vlaams Bouwmeesterlocatie
Antwerpen haven

opdrachtgever
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Maritieme Toegang

doorlooptijd
2009 - heden

omvang opdracht
volledige ontwerpopdracht

omvang in mē bvo
5.700 m²

team
Martijn van den Ban, Judith Dorlandt, Wesley Leeman, Klaas van der Molen, Kees de Jong

samenwerkingsverband
Verne Architecten  

adviseurs
Soresma (landschap)
IRS studiebureau (installaties, constructies)
BeersNielsen (lichtadvies)
Building Links (veiligheid)


bouwbudget / bouwkosten
€ 12.000.000aanmelden