Prototype regionale vliegvelden

Door de snelle economische groei en de toenemende welvaart heeft het vliegverkeer binnen de grootste eilanden archipel van de wereld Indonesië een enorme vlucht genomen. Om deze groei het hoofd te bieden investeert Indonesië in zijn regionale luchtverkeerscircuit, waarbij een reeks locale vliegvelden worden gebouwd of herontwikkeld. Het ontwerp behelst een prototype voor een regionaal vliegveld, excellent in zijn logistieke organisatie, flexibiliteit en uitbreidbaarheid. Architectuur en stedenbouw voegen zich aan lokale noden en economische factoren gebaseerd op de aanwezige bouwstijlen en klimatologische omstandigheden. Met een lineaire organisatie van het primair programma; landingsbaan, veiligheidszone, apron, terminal met facilitaire en logistieke functies, parkeren en retailpark met luchtvaart verwante bedrijven kan het vliegveld zich naar believen uitbreiden naar gewenste bezetting. Het parkeerveld, retailpark en veiligheidspark worden ingezet voor energieopwekking,  waterzuivering en waterretentie, waardoor er sprake zal zijn van een intelligente en vanzelfsprekende versmelting tussen bebouwing en landschap. De terminal is eigenlijk niet meer dan één groot dak gebaseerd op de plaatselijke dakvormen waarmee de verschillende regio’s zich van elkaar onderscheiden. Het terminaldak organiseert een globaal programma in de geest van zijn lokale traditie.locatie
Indonesie

team
Piet Grouls, Bertus van Woerden, Ayla Stomp, Peter Vermeulen, Klaas van der Molen, Joyce de Grauw, Wesley Leeman

adviseurs
SCAI Airport Consultants, Schipholaanmelden