Aqua Flower Expo

Het Aqua Flower Expo Chengdu ligt aan een grindwinningsplas langs de rivier de Mijiang. Met een capaciteit van ca. 2 miljoen bezoekers per jaar verenigt het landschapspark een bloemenexpositie, kringloop technologie, water beleving en omgevingskunst in zich, waarbij de bezoeker afwisselend op de oever en in of op het water verblijft. Landinwaarts sluit het park met een lineaire structuur aan op het eveneens lineair verkaveld agrarische landschap, monochrome bloemenvelden, gestapelde kassen en een bioafval, energie en waterzuiveringspaviljoen versterken deze verbinding. Naar de rivier toe wordt het park natter, de vegetatie gevarieerder, de paviljoens landschappelijker en de structuur meanderend, overeenkomstig aan het aanpalende rivierlandschap. De ruimtelijke structuur van het park wordt gevormd door bomenlijnen in combinatie met een hoofdroute in de vorm van een oneindige knoop en negen thematische pieren. De pieren doorsnijden golvend het park, waardoor het park zowel op, onder, als boven het vegetatie- en wateroppervlak ervaren kan worden. De paviljoens liggen verspreid over het gehele park en zijn gekoppeld aan de thematische pieren of hebben een faciliterende functie. Ieder paviljoen speelt daarbij op een onderscheidende manier in op functie en op de directe landschappelijke omgeving.

 

 locatie
deelgemeente Wenjiang, Chengdu, China

opdrachtgever
NCU China

doorlooptijd
2012 - heden

omvang opdracht
stedenbouwkundig plan

team
Sjoerd Dantuma, Martijn van den Ban, Joyce de Grauw, Wesley Leeman, Klaas van der Molen, Ayla Stomp, Bertus van Woerden

samenwerkingsverband
Atelier Loos van Vliet

adviseurs
Witteveen en Bosaanmelden