WTC Schiphol

Het gebouw van het WTC SA, daterend uit de jaren negentig, wordt gekenmerkt door de donkere zakelijke materialen. Door de vele aanpassingen en alteraties zijn eenheid in karakter echter verloren gegaan. Om dit esthetische verouderde gebouw op een internationale toplocatie blijvend als aansprekende hoogwaardige kantoorruimte in de markt te kunnen positioneren is een optimalisatieslag gewenst waarmee het karakter van een internationaal opererend netwerk versterkt en verenigd wordt. Deze vereniging is vormgegeven in en rondom de bouwkundige holtes in het gebouw. Hier wordt een divers landschap van verschillende klimaten aaneengeregen dat als nieuwe identiteitsdrager en oriëntatiemiddel voor het WTC dient, en de herkenbaarheid binnen Schiphol duidt. Dit nieuwe vitale ‘groene hart’ beweegt zich door diverse atria, en voor de entrees van de parkeerlagen door Schiphol  tot in de plint van het WTC. Collectief programma in de vorm van landschapstuinen, netwerktuinen, en diverse paviljoens voor een coffee corner, restaurant, health- en fitness center worden aan het landschap gekoppeld en erin geïntegreerd. In het werklandschap rondom wordt op heldere wijze gereorganiseerd. Verlichting verhoogd de functionaliteit en versterkt de beleving van het landschap.
 locatie
Amsterdam

opdrachtgever
WTC Schiphol Airport

omvang opdracht
prijsvraag

team
Piet Grouls, Martijn van den Ban, Wesley Leeman, Klaas van der Molen, Bertus van Woerden

samenwerkingsverband
Atelier Loos van Vliet, BeersNielsen lichtontwerpersaanmelden