servies utrechtlab

Het Utrechtlab van de Provincie Utrecht is een instituut dat staat voor samenwerking tussen partijen met het oog op het bespreekbaar maken van complexe en omvangrijke projecten. Zoals algemeen bekend, begint menig goed gesprek met een kop koffie of thee. Dit gegeven hebben wij met beide handen aangegrepen door van een 15-tal koffiekoppen te ontewrpen, waarbij iedere kop uniek gebaseerd is op één van de door Freud geformuleerde humorstrategieën. Wat ons in de humor het meest interesseert, zijn niet zozeer de grappen, maar de strategieën die de grap voorzien van de verrassende wending.

Sigmund Freud onderzocht deze motieven en beschreef ze in “Der Witz und Seine Beziehung zum Unbewussten”, uit 1905. Dit thema boeit ons al vele jaren en dan vooral met betrekking tot de wijze waarop de verschillende strategieën toe te passen en terug te vinden zijn in de architectuur en de gevolgen hiervan voor de beleving van de ruimte.

Het project voor de provincie Utrecht heeft ertoe geleid dat wij de strategieën specifiek onder de aandacht konden brengen en in konden zetten om de discussie binnen het UtrechtLab te versterken en te verlevendigen. Niet per definitie om de oplossing naderbij te brengen, maar om de deelnemers aan de discussie te verleiden tot meer creativiteit in de richting van een oplossing en om meer inzicht te verkrijgen in de betekenis van de opgave.

 

De strategiën die zijn toegepast in het ontwerp van het servies zijn:

1 NAÏEF Onwetend
Door een naïeve houding aan te nemen, de ander dwingen tot een heldere uitleg.


2 TENDENTIEUS Met voorop gezette bedoeling
De oplossing bewust in een bepaalde richting sturen.


3 TEGENOVERGESTELD Totaal verschillend
Bekijk het vraagstuk eens vanaf een geheel andere zijde.


4 MEERDUIDIG Iets wat meer dan één betekenis heeft
Het perspectief vanuit waar je kijkt is bepalend voor de oplossing.


5 AANPASSEND Zich schikkend naar de omstandigheden
De oplossing zoveel mogelijk afstemmen op de omstandigheden.


6 UNIFICEREND Zoek de oplossing bij jezelf
Kies een oplossing uit het verleden waar je het meeste vertrouwen in hebt.


7 ONTKENNEND Blind voor de werkelijkheid
Als je een problem niet ziet, kun je het ook niet bespreken en oplossen.


8 MISLEIDEND Uitgaan van de verkeerde informatie
Gebruik een rookgordijn om vat te krijgen op een  ongrijpbare situatie.

9 ANALOGISCH Overeenkomst tussen twee zaken
De oplossing zoeken door te spiegelen aan een casus uit een andere context.


10 ONSCHULDIG Zonder kwaad te hebben gedaan
Licht verdraaien van de feiten met het doel om sneller tot een besluit te komen zonder hiermee iemand met opzet te benadelen.


11 UNDERSTATEMENT Het vraagstuk kleiner maken
Door het probleem te versimpelen, kan de discussie een geheel een andere wending krijgen.


12 ONZINNING Dwaas
De medemens bewust door middel van een dwaze opmerking aan het denken zetten.


13 OVERDRIJVEND Het vraagstuk bekijken vanuit een hoger schaalniveau
Door uit te zoomen vanuit een grotere context kan het vraagstuk een andere betekenis verkrijgen.


14 AFLEIDEND Laat je niet op je verkeerde been zetten
Schep helderheid door onderscheid te maken in hoofd en bijzaken.


15 WEGLATEND Maak van een complexe opgave meerdere moeilijke
Door een moeilijke opgave afzonderlijk te bekijken, wordt mogelijk het geheel helder.

zie ook: utrechtlablocatie
utrecht

opdrachtgever
Provincie Utrecht

doorlooptijd
2017-2018

omvang opdracht
productontwerp

team
Piet Grouls, Camilla Casicciaaanmelden