Libanon-tribunaal

In het voormalige gebouw van de AIVD in Leidschendam is de tijdelijke huisvesting (ca. vijf jaar) voor het Libanon tribunaal gerealiseerd. Hoewel het bestaande gebouw, een omgracht gebouw met drive-in garage, al een hoog beveiligingsniveau had, waren de eisen voor het Libanon tribunaal nog vele malen hoger. In het ontwerp bepaalde de beveiligingsmaatregelen de organisatie en zonering van functies. De verschillende stromen mensen zijn van elkaar gescheiden, zoals rechters, verdachten, procureurs, griffie, verdediging, pers, publiek, medewerkers en beveiligers. Iedere groep stapt een andere wereld binnen, die direct herkenbaar is door het monochrome kleurgebruik van de vloer en het meubilair in de afzonderlijke ruimtes. In de rechtszaal komt iedereen bij elkaar. Ieder met z’n eigen perspectief en z’n eigen verhaal vanuit z’n eigen omgeving. De levensduur van minimaal vijf jaar heeft ertoe geleid dat alle ingrepen reversibel en vrijwel alle materialen herbruikbaar zijn. Zo is de rechtszaal gebouwd in een voormalige gymzaal. De vloer bestaat daarbij uit een uitneembare computervloer en tegen de wanden zijn akoestische panelen met klittenband bevestigd.locatie
Leidschendam

opdrachtgever
Rijksgebouwendienst

doorlooptijd
2008 - 2010

omvang opdracht
volledige ontwerpopdracht

omvang in mē bvo
17.800 m2

team
Piet Grouls, Joly van de Moosdijk, Willem van der Burgh, Maria Hänsch, Kristiaan Horvers, Rinus Roelofsen, Eric Caspers, Martijn Baxmeier, Joost Glissenaar, Iefke Machielsen, Simone van Hengstum

adviseurs
Halmos, den Haag (installaties)
Rijksgebouwendienst, Den Haag (constructies)
Cauberg-Huygen (bouwfysica

bouwbudget / bouwkosten
vertrouwelijkaanmelden