Interieur Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs.
Als bron van inspiratie voor het ontwerp is gekeken naar de betekenis van het onderwijs in het algemeen en meer specifiek naar de betekenis van de Onderwijsraad zelf: Een interieur opgevat als informatieverleidingsmachine. De kernwaarden van de Onderwijsraad zijn integer en oprecht hetgeen wij associëren met de toepassing van zoveel als mogelijk natuurlijke materialen. Bij de aanpassing van wanden, deuren en plafonds wordt uitgegaan van bestaande materialen en details om op die wijze de samenhang van het geheel te kunnen waarborgen. Een uitzondering wordt gevormd door de glazen flexibele scheidingswand in de kleine vergaderruimte. Hier is expliciet voor gekozen om een zo ruimtelijk mogelijk karakter te behouden bij opsplitsing van de ruimte. Tevens zal het centrale element in de grote vergaderzaal eerder vormgegeven worden in de vorm van een meubel dan als wand, met het oog op de integratie van de audiovisuele voorzieningen. Alle overige aanpassingen op het niveau van sfeer en verlichting en vloerbedekking worden met het oog op flexibiliteit en duurzaamheid gezien als een reversibele aanvulling waardoor aanpassingen en transformatie in de toekomst mogelijk blijft zonder dat hiervoor rigoureuze ingrepen noodzakelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 locatie
Den Haag

opdrachtgever
onderwijsraad

doorlooptijd
2016-2017

omvang opdracht
volledige opdracht (interieur)

omvang in mē bvo
400m2

team
Piet Grouls, Maarten van Capelleveen, Sjoerd Dantuma

adviseurs
uitvoering: eNeN Meubelmakers

bouwbudget / bouwkosten
EUR 400.000aanmelden