summit in the polder

Summit in de polder is een initiatief dat voortkomt uit een bezoek aan de regio in en rond San Fransisco, USA. De titel is ontleend aan de naam van een gebouw, ontwikkeld door Eichler. Hij was een ontwikkelaar die stond voor een ongebreideld optimisme en het mogelijk maakte dat “the American dream” werd tot een tastbare gebouwde omgeving. Hij heeft vele betaalbare villa’s ontworpen die met name individuele vrijheid representeren. Ondertussen zijn deze villa’s verworden tot een classic designproduct. Terug in Nederland is bij wijze van experiment door het multidisciplinair reisgezelschap het initiatief opgepakt om het idee van Eichler te transformeren naar Nederland. Als locatie is gekozen voor Rijnenburg, momenteel een poldergebied bij Utrecht. Binnen dit gebied zijn twee typen locaties benoemd die als uitgangspunt gehanteerd zijn, te weten de Komgrond en de Stroomrug. Voor beide locaties is door Architecten van Mourik een ontwerpvoorstel gemaakt. Het thema vrijheid heeft op beide locaties een andere betekenis, vanwaar de ontwerpen ook verschillen van opzet. De overeenkomst tussen beide plannen is te vinden in de eliminatie van de privé tuin, waardoor de verbondenheid met de vrije natuur maximaal tot uiting komt in de confrontatie met het landschap. De de interieur onderdelen als prefabelementen middels een catalogus / internet op de markt gebracht. Hierbij wordt zowel gedacht in nieuwe elementen, als ook in de vorm van een ruilhandel van elementen met ervaring. De woningen voor beide locaties zijn gedacht als bouwpakket en ook hier geldt dat er sprake is van uitbreidbaarheid en transformatiemogelijkheden. De getoonde beelden laten het principe zien en niet de uiteindelijke uitwerkingopdrachtgever
eigen publicatie

doorlooptijd
2011

team
Piet Grouls, Chris Horvers, Wesley Leemanaanmelden