je gaat niet wandelen om te wandelen

De opgaven die wij tegenkomen in de bouwpraktijk, zijn gemiddeld gezien complex van aard. Die opgaven kunnen vaak globaal worden omschreven, maar een precieze doelstelling blijkt vaak lastig te formuleren. De complexiteit ervan kan worden teruggebracht tot door deelopgaven te definiëren per betrokken professie, waarna de klus geklaard kan worden met inzet van deskundigheid en ervaring uit verschillende vakgebieden. Daardoor is steeds meer sprake van specialismen, waardoor samenwerken tot de orde van de dag behoort. Ieder specialisme kent daarbij haar eigen vakjargon, maar ook uiteenlopende belangen. Als de doelstelling van een project niet helder geformuleerd is doet dat afbreuk aan de uiteindelijke kwaliteit van een project. Daarom is het van het grootste belang dat de opgave helder geformuleerd wordt, zodat iedereen, ondanks zijn eigen invalshoek, toch dezelfde focus behoud op dezelfde opgave. Maar hoe doe je dat en op welk moment? Het onderzoek “je gaat niet wandelen om te wandelen” heeft een instrument opgeleverd, waarmee het mogelijk is om enerzijds een complexe opgave in de volle breedte te verkennen en eenduidig in beeld te brengen en anderzijds om deze gegevens in te zetten voor een inzichtelijke risicoanalyse en het samenstellen van het ontwerpteam. Kortom, een efficiënte en effectieve basis voor ideevorming, analyse en het creëren van wederzijds begrip.

 


opdrachtgever
eigen publicatie

doorlooptijd
2014

team
Piet Groulsaanmelden