compact

Interactie maakt de stad interessant als woonomgeving. Hoe kan vanuit de kleine korrel, het woonblok, interactie tot stand gebracht worden? In de studie Compact gaat architecten van Mourik op zoek naar een woonbloktypologie met daarin veel diversiteit in woningtypen en functies, aantrekkelijke speelruimten voor kinderen, een hoge woningdichtheid en een sterke identiteit.opdrachtgever
eigen publicatie

doorlooptijd
2004

compact.pdfaanmelden