kwaliteit


Kwaliteit komt tot uiting in de samenhang der dingen. Ieder advies of ontwerptraject wordt opgestart door, in dialoog met de opdrachtgever, de voor de opgave relevante aspecten inzichtelijk te analyseren en formuleren. Architecten van Mourik ziet het als haar verantwoordelijkheid om een maximale kwaliteit te genereren binnen de planning en het ter beschikking staande budget. Wij streven naar een lage milieubelasting als gevolg van ons handelen. Voor al deze aspecten wordt in het begin van het ontwerpproces een ambitie bepaald en vastgelegd. Aan het eind van iedere ontwerpfase wordt geëvalueerd in hoeverre aan alle uitgangspunten van het ontwerp is voldaan. Deze werkwijze vormt de basis voor ons gecertificeerde kwaliteit- en milieumanagementsysteem ISO 9001 en 14001.

 

...aanmelden