duurzaamheid

De mate waarop een gebouw voldoet aan de eisen van duurzaamheid kun je alleen achteraf beoordelen. Vooraf gaat het vooral om het uitspreken van verwachtingen en het formuleren van randvoorwaarden. Deze gaan bijvoorbeeld over energieverbruik, comfort, het adaptief vermogen, flexibiliteit, multifunctioneel gebruik, materiaalgebruik en vooral om slim en passend ontwerpen. Daarbij worden de mogelijkheden van de plek maximaal benut en worden de installaties ontworpen volgens het principe van “natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet”. Op het gebied van materiaalgebruik heeft Architecten van Mourik de methode “Levensduurzaamheid” ontwikkeld. Hierbij worden de eisen op het gebied van duurzaamheid gekoppeld aan de te verwachten levensduur van een gebouw(deel). Deze methode gaat uit van scenario’s, waarbij de kortst te verwachten levensduur de contouren bepaald van een duurzame materiaaltoepassing. Het volledige onderzoek kunt u vinden onder het hoofdstuk onderzoek op deze website. Door in een vroeg stadium een keur aan specialisten te betrekken bij onze projecten, garanderen wij een duurzaam ontwerp, gerelateerd aan de laatste inzichten. 

Duurzaamheid maakt een integraal onderdeel uit van ons ISO 9001 en 14001 gecertificeerde kwaliteit- en milieumanagementsysteem. Aan het begin van het ontwerpproces leggen wij in samenspraak met de opdrachtgever de ambitie op het gebied van duurzaamheid vast en evalueren deze na iedere ontwerpfase. We gebruiken intern standaard GPR Gebouw 4.2 als meetinstrument. Daarnaast werken wij ook regelmatig met meetinstrumenten als BREEAM en Greencalc+.

 

...aanmelden