Westhovenplein vordert!


23-3-2018

De bouw van het woon- en zorgcentrum aan het Westhovenplein vordert!

Aan het Westhovenplein worden 64 levensloopbestendige huurwoningen, 78 zorgappartementen en 1000 m2 zorgvoorzieningen gebouwd, ontworpen door architecten van Mourik. Het ontwerp legt de nadruk op de collectieve ruimte binnen het plan die zowel een reactie is op als continuering van de stedenbouwkundige opzet van de omliggende wederopbouwwijk.​

woonzorgcomplex Westhovenplein

 aanmelden


laatste nieuws