Grondoverdracht Westhovenplein getekend


21-3-2017

Onlangs is de gronduitgifte-overeenkomst voor Westhovenplein in Den Haag getekend. Dat betekent dat met de laatste fase van het uitwerken van het plan en daarna de bouw kan worden begonnen.

Aan het Westhovenplein worden 64 levensloopbestendige huurwoningen, 78 zorgappartementen en 1000 m2 zorgvoorzieningen gebouwd, ontworpen door architecten van Mourik. Het ontwerp legt de nadruk op de collectieve ruimte binnen het plan die zowel een reactie is op als continuering van de stedenbouwkundige opzet van de omliggende wederopbouwwijk.

Woonzorgcomplex Westhovenpleinaanmelden


laatste nieuws